Zarządzanie kryzysowe – komunikacja i kooperacja służb

zarzadzaniekryzysowe

PSPO jest jednym z patronów konferencji.


Sytuacje kryzysowe mogą pojawić się w wyniku działania sił przyrody, kataklizmów, a także być efektem działalności człowieka lub jej zaniechania. Aby im zapobiec niezwykle ważna jest systematyczna identyfikacja przyczyny problemu oraz jej dogłębna analiza. Sprawne działanie administracji publicznej/ samorządowej, oraz służ mundurowych ma bezpośredni wpływ na przeprowadzenie akcji, od której bardzo często zależne jest ludzkie życie.

Serdecznie zapraszam do udziału w XV edycji ogólnopolskiej konferencji:

 

 

,,Zarządzanie kryzysowe – komunikacja i kooperacja służb’’

 

28 lutego 2017 r, Warszawa

 

>>STRONA GŁÓWNA WYDARZENIA<<

Celem wydarzenia jest poznanie potrzeb służ mundurowych i administracji publicznej oraz wskazanie możliwych kierunków zmian, umożliwiających rozwój i poprawę skuteczności działania organów w sytuacjach kryzysowych.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli m.in.:
Komenda Główna Policji, Związek Powiatów Polskich, Związek Miast Polskich, Polska Rada Ratowników Medycznych, WOPR, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony, Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Stowarzyszenie Pożarników Polskich

Proponowana tematyka konferencji:
I. Od edukacji do sprawnej organizacji - katastrofa i ograniczanie jej skutków.
II. Organizacja działań w sytuacjach kryzysowych.
III. Technologie i standardy teleinformatyczne wspomagające procesy decyzyjne w zarządzaniu
     kryzysowym.
1. Obieg informacji i komunikacja służb - systemy łączności, aplikacje
2. Narzędzia informatyczne i technologie wspomagające zarządzanie kryzysowe i organizację akcji
A. Zdobywanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucja informacji o zagrożeniu
   - technologia ICT w zarządzaniu kryzysowym - perspektywy i zagrożenia
   - zarządzanie pracą sieci teleinformatycznej
B. Bezpieczeństwo danych w sytuacjach kryzysowych i cyberterroryzm


Podczas konferencji głos zabiorą m. in.:
Adam Dudziak – Dyrektor, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Urząd Miasta Bydgoszczy
nadkom. Sylwester Smoleński - Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji
Arkadiusz Wejnarski – Koordynator Centrum Operacyjnego, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Paweł Nazarewski – Specjalista z Zakresu Cyberobrony i Nowoczesnych Technologii, Ruch Na Rzecz Obrony Terytorialnej, ObronaNarodowa.pl
Jacek Dynysiuk – Kierownik Produktu MindMade Sp. z o.o.
Andrzej Wysocki – Menedżer ds. Klientów Kluczowych Radmor S.A.
Kpt. dr inż. Paweł Gromek – Prodziekan, Szkoła Główna Służby Pożarniczej
st. sekc. dr inż. Rafał Wróbel – Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Maciej Maciejonek – Dyrektor ds. kluczowych klientów w obszarze bezpieczeństwa publicznego, Hexagon
Dariusz Deptała – Dyrektor Regionalny, Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych


Do bezpłatnego udziału w wydarzeniu zapraszamy:

kadrę zarządzającą wszystkich poziomów administracji publicznej, przedstawicieli centrów zarządzania kryzysowego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, specjalistów do zarządzania kryzysowego.
funkcjonariuszy służb mundurowych: Policji i Żandarmerii, BOR, AW, ABW, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Straży Miejskiej / Gminnej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Straży Ochrony Kolei oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo innych strategicznych dla państwa instytucji, przedsiębiorstw i budynków;
koordynatorów zespołów ratownictwa medycznego, WOPR oraz podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego, Ratownicze Służby Morskie, TOPR, GOPR, służby ratownicze chemiczne, radiacyjne

Partnerzy konferencji: WB Electronics, Radmor S.A., MindMade, Hexagon Safety & Infrastructuret, RTcom, Wi Link.

Więcej informacji (program, dokładna lokalizacja, rejestracja) na stronie: www.successpoint.pl/zarzadzanie-kryzysowe-2017-1

Zapraszamy do kontaktu,

Klaudia Moskała
Koordynator Projektu

tel. +48 720 911 820
fax. +48 22 244 25 37
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2016 PSPO