Liczba wydanych i cofniętych licencji w latach 1997-2012

Liczba wydanych i cofniętych licencji w Polsce od 22.08.1997 do 31.12.2012

© 2016 PSPO