Liczba obiektów podlegających obowiązkowej ochronie.

obiektów polegających obowiązkowej ochronie stan na dzień 31.12.2017 r.

© 2016 PSPO