Na dzień 01.01.2018r. jest 92943 Kwalifikowanych Pracowników Ochrony Fizycznej

2018

© 2016 PSPO