Art. 29 ust.6 ustawy o Ochronie osób i mienia

6.Pracownika ochrony skreśla się z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, w przypadku gdy:

 

1)pracownik ochrony fizycznej został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa umyślnego lub wszczęto w stosunku do niego postępowanie karne o takie przestępstwo;

2)nie spełnia warunków określonych w art.26 ust.3 pkt 1 i 4 – 8, w art.30 albo w art. 38b;

3) wykonując zadania pracownika ochrony fizycznej dopuścił się czynu zabronionego określonego w art. 70 § 2 lub art. 87 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2015r. poz.1094, 1485, 1634 i 1707 oraz z 2017 r. poz. 966 i 1941).

7. Pracownika ochrony skreśla się z listy kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, w przypadku gdy:

1)pracownik zabezpieczenia technicznego został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa umyślnego lub wszczęto w stosunku do niego postępowanie karne o takie przestępstwo;

2) nie spełnia wymogów określonych w art. 26 ust. 3 pkt 1 i 4–6, art. 27 ust. 2 pkt 3 lub w art.30;

3)wykonując zadania pracownika zabezpieczenia technicznego dopuścił się czynu zabronionego określonego w art.70 § 2 ustawy z dnia 20 maja 1971r. – Kodeks wykroczeń.

8.Skreślenie z listy następuje w formie decyzji administracyjnej właściwego komendanta wojewódzkiego Policji.

9.Decyzja administracyjna, o której mowa w ust. 8, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

10.O skreśleniu z listy osób pełniących funkcje określone w art.28 ust.2 pkt 3 właściwy komendant wojewódzki Policji zawiadamia niezwłocznie organ koncesyjny

KONTAKT

Polskie Stowarzyszenie Pracowników Ochrony - Zwykłe

ul. Zwycięstwa 136

43-178 Ornontowice

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel: 531 366 968

 
 
 
 
 
© 2016 PSPO